NOZOMI TEAM TAIKAI 2018

9. ročník turnaje iaidó

Klub NOZOMI Dojo a Česká federace kendó Vás zve na

Nozomi Taikai 2018 Team turnaj

 v Hradci Králové

Nozomi Taikai je otevřený mezinárodní turnaj iaidó pro tří členné týmy.

 

Termín

29. 4. 2017

Místo akce

Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova třída 787,

 Hradec Králové- Slezské Předměstí

mapa, popis cesty k dojo

Pořadatel

Nozomi Dojo, Hradec Králové

Ředitel: Pavel Tomeš, mobil: 777 713 624, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz

Přihlášky, informace: Pavel Tomeš, mobil: 777 713 624, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz

Kategorie

Tříčlenné týmy + jeden náhradník

Libovolný počet  3-členných  týmů za oddíl.

Nejvyšší technický stupeň 3. Dan včetně.

Rozhodčí

Andy Watson 6. Dan iaido

Luc Defreye 6. Dan iaido

Pravidla

Závodí se dle pravidel ZKNR Seitei Iai.

Pro závody je dovoleno jen iaito nebo nihonto.

Meč musí být opatřen kurigatou a zajišten mekugi.

Nesmí se cvičit s mečem, který má plastovou cuka.

Systém soutěže

Týmy jsou 3-členné.

Týmy budou rozlosovány do zápasů po ukončení přihlášek.

Program :

Neděle

 

09:15 Zahájení

09:30 - 12:30

Nozomi Team Taikai - turnaj

12:30 - 13:00

Oběd

13:00 - 15:00 Volné cvičení

Čas ukončení soutěže může být vzhledem k průběhu turnaje posunut.

Stravování a občerstvení

Pořadatel nezajišťuje společné stravování. Doporučujeme jídlo s sebou.

Poplatky

POPLATKY

Členové ČFK

Členové EKF
Taikai - týmy 200,- Kč za osobu 200,- Kč za osobu

Startovné uhraďte za celý oddíl na účet Nozomi 1006000399/5500 do 20.4.2018

Zahraniční účastníci mají povolenou platbu v hotovosti na místě před zahájením turnaje

 

Přihlášky

Termín: do 13.4.2018.

Přihlášky akceptujeme pouze e-mailem a na předepsaném formuláři.

Odhlášky po termínu: storno poplatek 100% z cen všech poplatků.

Přihlášky: Pavel Tomeš, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz

Registrace

Při registraci na turnaj je nutné předložit platný členský průkaz ČFK, EKF, nebo národní organizace sdružené pod EKF.

Přehled přihlášek

Zkontrolujte si své přihlášky  přehled přihlášek

Informace

Pavel Tomeš, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz